Tibeti mantrák zürzavaros időkre

A gyütö szerzetesek közreműködésével készült tibeti mantrák felébresztik a Buddha megvilágosító erejét, amely minden ember szívében ott rejtőzik. A különleges Deva Premal&Miten album 8 fontos mantrát tartalmaz, amelyek a nyugati ember mindennapjait teszik könnyebbé és harmonikusabbá.

A gyütö szerzetesek

A Tibeti mantrák zűrzavaros időkre egy egyedi hangzásvilágot képviselő cédé, Deva Premal és Miten albumainak sorában is különleges helyet foglal el. Deva Premal a tibeti gyütö szerzetesek közreműködésével készítette el.

Kik is azok a titokzatos gyütö szerzetesek? Még mindig keveset tudunk róluk, habár az elmúlt évtizedek gyorsuló ütemű változásai lehetővé tették, hogy a lámák az évezredeken át őrzött titkos tudás bizonyos részleteit nyilvánosságra hozzák. A gyütő szerzetesek a tibeti tantrikus buddhizmus irányzatát képviselik, amely minden dolog végső egységét hirdeti, és a fizikai síkon az ellentétek egyesítésével, összeolvasztásával kívánja elérni a magasabb tudatállapotokat. Ebben fontos szerep jut a jógának, az energiamunkának, és bizonyos, hangokkal végzett rituáléknak is.

 

A zene és a hangok átalakító ereje

A zene kiemelt szerepet játszik a buddhista tantrában, mivel egyfajta dinamikus meditációként a megvilágosodáshoz vezető tudati átalakulás fontos módszerének tartják. Minden kántálás vagy mantraéneklés invokációval kezdődik, amely a szívbe hatol és felébreszti a belső Buddhát. A mantrák éneklése során a gyütö szerzetesek olyan különleges hanghatásokat hoznak létre, amelyek képesek megváltoztatni az egyén tudatállapotát és felébreszteni a magasabb tudatszintjeit. Minden szerzetes több mint egy hangjegyet rezegtet egyszerre, egy időben – a különleges módszer révén felszabaduló koncentrált ősenergia közvetlen szellemi tapasztalást tesz lehetővé.

 

Deva Premal így mesél ennek a különleges albumnak a megszületéséről:

„Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy Sonam Dorjee, Gelek, Tenzin és Passang szerzetesekkel együttműködve megalkothattuk ezt az albumot. Eredetileg az én vágyam volt, hogy egyszer a gyütö szerzetesekkel mantrázhassak együtt – ők olyan értékes lelkek, akik egész életüket a spirituális gyakorlásnak szentelték. Különleges hangjuk és az általuk létrehozott intenzív hangrezgés, valamint a szentséges hangokban való mély megmerítkezés mindig is inspirált és vonzott egyben.

Nyolc olyan mantrát választottunk ki együtt, amelyekről úgy éreztük, hogy a legnagyobb segítséget nyújthatják a mindennapi életben. A válogatás során azt is figyelembe vettük, hogy a mi nyugati fülünk számára melyek a legkellemesebb hangzásúak, így könnyebben megjegyezhetjük a mantrát és a szent hangok megfelelő kiejtését is.

Minden mantra szerzetesi invokációval kezdődik, és amikor a csengő megszólal, elkezdjük közösen a mantrával történő utazást, együtt elmerülve a 108 ismétlésben.

Van, hogy az ütem meglehetősen gyors, és levegőt kell venned két ismétlés között – de ne aggódj, ha emiatt egy-két kört ki kell hagynod, egyszerűen csak maradj összekapcsolódva és folytasd onnan, ahonnan tudod.

Szeretettel, Deva”

 

A Gyütö szerzetesek: Sonam Dorjee, Passang Gyamtso, Gelek Gonpo, Tenzin Jigme. Az alábbi információk közvetlenül tőlük származnak:

A buddhizmus azt a nézetet vallja, hogy a dolgok természete a bölcsesség és együttérzés csodás egysége. Ezt a tibeti tantrikus gyakorlatokban a férfi és női energiák egyesülése szimbolizálja. Ebben az állapotban lakozik a legtisztább tudatosságunk, a mantra pedig ennek a hangja.

Ebből következően, amikor egy mantrát ismételünk és közben a jelentésére összpontosítunk, egy olyan folyamat indul be, amely az elmét és a testet ellazító érzéseket ébreszt. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy a tiszta tudatosság materializálódjon. Ennek a tudatosságnak formát és anyagot ad az, hogy tantrikus istenségként vizualizáljuk, ami a mi Buddha-természetünk metaforája.

Ahogy maga a ‘mantra’ szó is utal rá, ez egy technika vagy eszköz, ami segít „egyben tartani”, vagyis fókuszálni az elmét. Az az erő, ami a koncentrált megerősítésnek ezen formájából keletkezik, a vélekedés szerint képes átvágni a tisztátalan önismeret illúzióját (amit minden szenvedés gyökerének tartanak). Amikor ezt nem ismerjük fel – és általában ez a helyzet –, a csakráinkon keresztülfolyó energia szennyeződik és az áramlás akadozóvá válik. Ez pszichikai és fizikai rendellenességekben is megmutatkozik.

Az alábbi nyolc mantra segít elengednünk minden negatív gondolatot és kezelni azokat a problémákat, amelyek mintegy szokássá válva elhomályosítják eredendő tisztaságunkat.

 

Invokáció:

http://devapremalmiten.hu/hu/deva-premal-es-a-gyuto-szerzetesek-invokacio

A gyütö szerzetesek klasszikus hangja arra hív minket, hogy megnyissuk a szívünket mások felé, a mantrák kántálásának előkészületeként. Az invokáció kifejezi a szándékot és a motivációt a tibeti buddhista gyakorlatnak megfelelően.

1. EGYÜTÉRZÉS:

http://devapremalmiten.hu/hu/deva-premal-es-a-gyuto-szerzetesek-om-mani-padme-hum

A mantra eredeti nyelven: OM MANI PADME HUM

Magyar jelentése: Éljen a lótuszban lévő drágakő!

Lehetőségeinket képesek vagyunk annak az elgondolásnak a biztos tudatában kiterjeszteni, hogy a szenvedés megszüntethető. Ez rendíthetetlen személyiséget – hitet és belső szépséget eredményez.

2. MEGTISZTULÁS

http://devapremalmiten.hu/hu/Deva-Premal-es-a-gyuto-szerzetesek-Om-Benza-Satto-Hung

A mantra eredeti nyelven – a 100 szótagos mantra rövid verziója: OM BENZA SATTO HUNG (Deva kántálja 108-szor)

Az alábbi, hosszú verziót a szerzetesek kántálják: OM BENZA SATVO SA MA YA MA NU PALA YA BHENZA SATTO TENO PA TISHTHA DRIDHO ME BHAWA SUTOKHAYO ME BHAWA SUPOKHAYO ME BHAWA ANURAKTO ME BHAWA SARVA SIDDHI ME PRAYACCHA SARVA KARMA SUTSA ME TSITTAM SHREYANG KURU HUNG HA HA HA HA HO BHAGWAN SARVA TATHAGATA BENZA MA ME MUCCHA BHENZE BHAWA MAHA SAMAYASATTVA  AH HUNG PHET.

Magyar jelentése: A megtisztulás bennem élő Buddhája, aki az összes Buddhát megtestesíti, kérlek, védelmezd elhatározásomat, hogy megtisztuljak minden karmától, és segíts az elmémet jóvá, erényessé, pozitívvá és végtelenül szeretetteljessé formálni és így megtartani, egy gyémánt keménységéhez hasonló legyőzhetetlen erővel.

Még ha a legmagasabb potenciálunk rejtve is marad a negativitás sötétségében, ismeretlenül, ez nem feltétlenül lesz tartós állapot. Ez a mantra segít átalakítani a sok-sok létidő alatt felhalmozott rossz karmát.

3. BUDDHA

http://devapremalmiten.hu/hu/Deva-Premal-es-a-gyuto-szerzetesek-Om-Muni-Muni

A mantra eredeti nyelven: OM MUNI MUNI MAHA MUNI SOHA

Magyar jelentése: Tisztelettel adózom a tanítónak, a tanítónak, a nagy tanítónak.

Sákjamúni, a történelmi Buddha, a buddhizmus meghatározó guruja azt tanítja, hogy a spirituális útkeresés elején fontos a jó tanító követése, anélkül a kereső nem lesz igazán sikeres. A mantra kántálása segít jó tanítót találnunk, aki elvezet az elme tisztaságához és végső soron a saját tiszta tudatosságunk felfedezéséhez, ami maga a valódi guru.

4. FEHÉR TARA

http://devapremalmiten.hu/hu/Deva-Premal-es-a-gyuto-szerzetesek-Om-Tare-Tu-Tare

A mantra eredeti nyelven: OM TARE TU TARE TURE MAMA AH YUH PUNE JANA PUTIM KURU SOHA

Magyar jelentése: Az istennő, aki megszabadít a szenvedéstől, fényében füröszt, bőségesen ontja rám áldásait és megosztja velem a hosszú élet és a boldogság titkát.

A mantra kántálása hozzásegít a hosszú élet és a jó egészség eléréséhez, és értelmet ad az egyén életének és a spirituális utazásnak. Magunk és mások érdekében is énekelhetjük.

5. TÖKÉLETESSÉG

http://devapremalmiten.hu/hu/Deva%20Premal-es-a-gyuto-szerzetesek-Teyata-Gate-Gate

A mantra eredeti nyelven: TEYATA GATE GATE PARAGATE PARA SAMGATE BODHI SOHA

Magyar jelentése: Átment, át a túlsó partra, megérkezett a túlpartra  (Szív Szútra)

A megvilágosodáshoz vezető ösvény magában foglalja a tökéletesség hat erényét. Ez a mantra segít abban, hogy nagyvonalúak, türelmesek, együttérzőek, eszesek, fókuszáltak és bölcsek legyünk.

6. BÖLCSESSÉG

http://devapremalmiten.hu/hu/Deva-Premal-es-a-gyuto-szerzetesek-Om-Ah-Ra-Pa-Tsa-Na-Dhi-Dhi-Dhi

A mantra eredeti nyelven: OM AH RA PA TSA NA DHI DHI DHI.....

Magyar jelentése: A káosz kellős közepén, minden tiszta természeténél fogva.

A spirituális siker csúcsa a megvilágosodás elérése. Ez a saját potenciálunk felismerésétől függ. A mantra megerősít abban, hogy mindnyájunkban megvan a képesség ahhoz, hogy a tudatlanságot bölcsességgel helyettesítsük.

7. GYÓGYULÁS

http://devapremalmiten.hu/hu/Deva-Premal-es-a-gyuto-szerzetesek-Teyata-Om-Bekanze-Bekanze

A mantra eredeti nyelven: TEYATA OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE BEKANZE RADZA SAMUT GATE SOHA

Magyar jelentése: Meghívom magamba a gyógyító Buddha erejét, hogy a legfelsőbb magasságokba elérve távolítsa el a fájdalmat, a betegséget és a spirituális tudatlanságot.

A spiritualitás gyakorlati célja az, hogy segítsünk másoknak különféle ügyeik és problémáik megoldásában. A betegség komoly probléma. Ennek a mantrának a kántálása hozzájárul a gyógyuláshoz számos szinten, és felerősíti az orvosi kezelések és gyógyszerek hatékonyságát.

8. BŐSÉG

http://devapremalmiten.hu/hu/Deva-Premal-es-a-gyuto-szerzetesek-Om-Zambala-Za-Len-Drah-Yeh-Soha

A mantra eredeti nyelven: OM ZAMBALA ZA LEN DRAH YEH SOHA

Magyar jelentése: Tisztelettel hódolok a bőség istenének.

Anyagi kényelem nélkül az emberek nehezebben találják meg a boldogságot. Ez a mantra a bőség energiáját hívja be, azt teremti meg, és segít abban, hogy sikeresek legyünk a munkában és az üzleti életben.

 

A cd értékesítéséből származó minden nyereséget a dharamsalai Gyuto Kolostor, a Phowa Project; és Veggiyana számára utalnak át.

www.DevaPremalMiten.com

www.Gyuto.va.com.au

Írta és fordította: Kolontár Elvira

Források: Tarr Dániel írása a gyütö szerzetesekről (http://tarrdaniel.com)

Tibetan mantras for turbulent times CD

 JEGYRENDELÉS: http://jegyrendeles.namaste-elmeny.hu/event/details/9?lng=hu