Általános Szerződési Feltételek

A jelen tájékoztatóban (Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF) rögzített szabályokat a jegy megvásárlásával a jegy birtokosa elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti általánosságban, valamint a rendezvényen való részvétel során. A jegy ellenértékének megfizetésével és a jegy rendezvényszervezők általi átadásával a felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással.

Belépőjegyek és jegyvásárlás

Elektronikus úton történő jegyvásárlás: online jegyvásárlás a rendezvény weboldalán keresztül lehetséges. A szükséges adatok megadását követően a látogató által megadott e-mail címre küldött e-mailes értesítőben kapja meg a jegyvásárlási és átvételi tudnivalókat.

Személyes jegyvásárlás: a rendezvényszervezők a személyes jegyvásárlásra a honlapon megadott helyszínen biztosítanak lehetőséget az ott feltüntetett időtartamban és a jegyrendelést követően küldött e-mailes értesítőben foglalt feltételekkel.

A megvásárolt jegy(ek) a rendezvényre való egyszeri belépésre jogosítanak. A látogató belépőjegyét köteles a belépéskor bemutatni és megőrizni a rendezvény végéig.
A szektorokon belül a megvásárolt jegyek arra a helyre szólnak amit a helyfoglalásnál kiválasztottál!

Semmilyen körülmények között ne engedd, hogy bárki másolatot készítsen erről a jegyről! Mivel a vonalkód leolvasó rendszer nem lát különbséget az eredeti és a másolt vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott E-Jegyet fogadjuk el eredeti jegynek! Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező E-Jegy-et érvénytelennek tekintünk!

Kérjük, hogy nyomtatásnál sima A/4-es fehér , irodai papírt használj! Nyomtatást akár tintasugaras, akár lézernyomtató segítségével is elkészítheted. Fontos azonban, hogy a nyomtatáshoz ne használd a nyomtató ‘gazdaságos üzemmódját‘ (draft printing), mert ez a vonalkód torz megjelenését eredményezheti!

Illetve letöltheted okostelefonodra is, hisz azt is felismeri a leolvasó!

A jegyet vagy otthon kinyomtatod és hozod magaddal, illetve letöltheted az okos telefonodra mivel azt is le tudja olvasni a készülék.

Magatartási szabályok, házirend és biztonsági intézkedések

A rendezvény látogatója köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.
A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja.
A rendezőség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A rendezvény területére tilos behozni bármilyen üveget, palackot, esernyőt, bármilyen fegyvert, láncot, szúró-, vágó- vagy robbanóeszközt, illetve más, a rendőrség által veszélyesnek ítélt tárgyat.

Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a rendezvényt még érvényes belépőjeggyel sem látogathatja és ilyen esetben a rendezőség kártérítésre nem kötelezhető.

Kép- és hangrögzítés

A rendezvény ideje alatt a fellépőkről kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett! A rendezvényt látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

Időpont- és helyszínváltozás, a rendezvény elmaradása

A rendezvényszervezők fenntartják az esetleges időpont- és helyszínváltozás jogát. Amennyiben időpont- és/vagy helyszínváltozásra kerül sor, a megvásárolt jegyek az új helyszínre és/vagy időpontra érvényesek az ÁSZF rendelkezései szerint. Időpont- és/vagy helyszínváltozás esetén a szervezők a weboldalon és a Facebook-oldalon is közzéteszik a változásokat.

A rendezvény elmaradása esetén a jegyek a rendezvényszervező által megadott helyszíneken és jogvesztő határidővel válthatók vissza. A visszaváltás részleteiről a látogató a rendezvényszervezőnél tájékozódhat, annak részleteit a rendezvényszervező a weboldalon is közzéteszi. A látogató a jegy árán kívül semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel nem léphet fel a rendezvényszervezőkkel szemben.

Egyéb esetekben a jegy cseréjére és visszaváltására nincs mód.

Adatvédelmi rendelkezés

A megrendelés és vásárlás során a látogató által megadott adatokat Rendezvénszervező az adatvédelmi törvénynek (2011. évi CXII.) megfelelően bizalmasan kezeli, kizárólag a saját céljaira használja fel és harmadik félnek nem adja át.